Usługa Express

Oferujemy usługę ekspres, której zaletą jest wykonanie naprawy w dniu zgłoszenia.

     Z usługi można skorzystać pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego kontaktu z nami, w celu sprawdzenia, czy dana naprawa jest możliwa do wykonania w ramach usługi ekspresowej.

      Za usługę ekspresową nie pobieramy dodatkowej opłaty.

      Usługa ekspresowa skraca czas realizacji naprawy, klienci obsługiwani są poza kolejnością zamówień. Usługą objęte są wyłącznie niewielkie uszkodzenia w karoserii samochodowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług